błąd 7766: wprowadzenie ID 2449570 Nie zawiera przyporzadkowania obiektu.